Thùng Nhựa Nông Nghiệp

Dòng sản phẩm này của LogisALL đã trở nên phổ biến tại Hàn Quốc trong suốt 30 năm qua. Tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp tiên phong cho các sản phẩm này.