Thùng nhựa nông nghiệp

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 660x 440x250 mm

Trọng lượng: kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả: