PALLET NHỰA

Pallet nhựa được biết đến với tính ổn định cao, và không chịu ảnh hưởng từ thời tiết. Tại LogisALL, chúng tôi cung cấp nhiều chủng loại pallet nhựa khác nhau nhằm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng.