PALLET RRPP

Với công nghệ tiên tiến, pallet RRPP được trang bị với các chip điện tử RFID. Hệ thống RFID giúp các doanh nghiệp có thể kiểm tra được quá trình vận chuyển của hàng hóa. Hơn nữa, pallet RRPP được vận hành với mô hình Pallet Pool - nhằm giúp các đối tác giảm thiểu chi phí.