Pallet RRPP

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1100x1100x125 mm

Trọng lượng: 8.5 kg

Tải trọng tĩnh: 3042 kg

Tải trọng động: 4042 kg

Số điểm chống trượt: 10

Số đường nâng: 100

Mô tả:

LogisALL RRPP

*Non-reversible