Pallet R11L

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1100x1100x120 mm

Trọng lượng: 8.5 (+/- 0.5) kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

Tải trọng động: 2000 kg

Tải trọng tĩnh: 1000 kg

Số đường nâng: 4