Thùng nhựa công nghiệp

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 480x380x153 mm

Trọng lượng: 2.5 kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả: