CT 532

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 550x366x260 mm

Trọng lượng: 3 kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả: