CG 532 (A-1)

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 550x366x230 mm

Trọng lượng: 5 kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

Kích cỡ trong thùng (mm)

           550*366*230

Kích cỡ ngoài thùng (mm)

           516*332*211