Pallet nhựa Hàn Quốc: KTI-1210-2

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1200x1000x150 mm

Trọng lượng: 21.3 - 24.8 kg

Tải trọng tĩnh: 5000 kg

Tải trọng động: 1200 - 1500 kg

Số điểm chống trượt: 12

Số đường nâng: 4

Mô tả:

PP/PE

*This pallet will come with 2 options:

  • 4 mental cores - Weight: 21.3 kg - Dynamic Weight: 1200 kg
  • 8 mental cores - Weight: 24.8 kg - Dynamic Weight: 1500 kg