KTI-1210-1

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1200x1100x150 mm

Trọng lượng: 13.5 kg

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

Durable 

Rackable

■ Plastic Type(s) : PP/PE
■ Dimensions : 1,200 X 1,000 X 150(mm)
■ Weight : 13.5kg
■ Carrying Weight : 
   Static Weight 4 ton
   Dynamic Weight 1ton
■ Reversible Pallet with 4 entry points
■ Number of anti-slip points: 16 points