KTI-1060

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1200x1100x150 mm

Trọng lượng: 13.5 kg

Tải trọng tĩnh: 800 kg

Tải trọng động: 300 kg

Số điểm chống trượt: 16

Số đường nâng: 4

Mô tả:

PP/PE