Pallet R12

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1200x1000x150 mm

Trọng lượng: 10.5 (+/- 0.5) kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

Tải trọng tĩnh: 2000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

Số đường nâng: 4