KTI-1111-1R

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1100x1100x125 mm

Trọng lượng: 8.5 kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

■ Plastic type(s) : PP

■ Dimensions : 1,100 X 1,100 X 125(mm)

■ Weight : 8.5kg

■ Carrying Weight:

Static Weight: 3 ton

Dynamic Weight: 1 ton

■ Reversible - 4 entry ways

■Number of anti-slip points: 12 points