KTI-1111-1

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1100x1100x125 mm

Trọng lượng: 8.5 kg

Tải trọng tĩnh: 0 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

Plastic Type(s) : PP /PE

Dimensions : 1,100 X 1,100 X 125(mm)

Weight : 8.5kg

Static Carrying Weight 3 ton

Dynamic Carrying Weight 1 ton

Non-reversible Pallet with 4 entry ways

Number of Anti-slip points: 12 points