KTI-1210-1R

Thông tin sản phẩm

Kích thước: 1200x1000x150 mm

Trọng lượng: 13.5 kg

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: kg

Số điểm chống trượt:

Số đường nâng:

Mô tả:

■ Plastic Type(s) : PP

■ Dimensions : 1,200 X 1,000 X 150(mm)

■ Weight : 13.5kg

■ Carrying Weight

Static Weight:  4 ton

Dynamic Weight: 1ton

■ Non-reversible Pallet with 4 entry ways

■ Number of anti-slip points: 16 points